Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olarak kaliteli hizmet ve etkin denetim anlayışımızla, kesintisiz enerjinin sağlandığı “Aydınlık Türkiye” hedefine ulaşmak için;

 

  • Faaliyetlerimizi yasal yükümlülükler ve standartların gereklilikleri doğrultusunda sürdürülebilirlik, sürekli iyileştirme ve paydaşların memnuniyetini esas alarak yürütmeyi,
  • Hedef odaklı ve risk temelli düşünce yöntemlerini esas alarak yönetim sistemlerimizin performansını sürekli iyileştirmeyi,
  • Yenilikçi yöntemler kullanarak, elektrik dağıtım faaliyetlerinde hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamayı ve bu konuda sektöre yön vermek için çalışmayı,
  • Gıda güvenliğini sürekli kılacak bir yaklaşım sergileyerek sağlıklı ve hijyenik ortamlarda kaliteli yemek üretimini ve sunumunu gerçekleştirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini ortadan kaldırarak ve risklerini azaltarak işle ilgili yaralanmayı ve sağlığın bozulmasını önlemeyi,
  • Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin katılımı ile sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,
  • Kurumsal ve kişiye özel bilgileri gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda yönetmeyi, bilgi güvenliğini ve sürekliliğini sağlamayı,
  • Çevreye ve doğaya duyarlı, yaşam döngüsü bakış açısına uygun olarak atıkları azaltmayı, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak çevreyi korumayı ve enerjiyi verimli kullanmayı, 
  • Çalışanlarımızdaki farkındalığı arttırarak Entegre Yönetim Sistemi bilincini kurumsal bir kültüre dönüştürmeyi ve paydaşların bu kültüre katılımını sağlamayı,

 

taahhüt ederiz.                                                                                                     

       Ömer Sami YAPICI
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

EYS POLİTİKAMIZ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi  ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi