TEDAŞ Genel Müdürlük Ana Bina

 

Eğitim hizmetlerimiz Türkiye Elektrik Kurumunun kurulmasıyla (1970) başlamıştır. Yaklaşık yarım asırlık bilgi, birikim ve deneyimimizle elektrik dağıtım sektörünün ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirmekteyiz.

Eğitim planımız, Teşekkülümüzün misyonu ve vizyonu ile birlikte kalite politikamız çerçevesinde; elektrik dağıtım şirketleri personeli, kamu kurumları ile elektrik dağıtım sektöründe yer alan özel kuruluşların çalışanlarının görev alanlarında ihtiyaç duyacağı bilgi, beceri, tutum ve davranışları geliştirme ve sistemin verimli, güvenli olarak işletilmesini sağlayacak insan gücünü yetiştirme amacıyla iş analizleri yapılarak hazırlanmıştır.

Eğitimlerimizin temel hedefi, çalışanlarda güvenli ve planlı bir çalışma bilincinin oluşturulmasıdır. Eğitimlerimizle sektör çalışanının yapacağı iş için gerekli olan bilgi ve beceriler kazandırılırken İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde işin daha güvenli bir şekilde yapılması için gerekli olan tutum ve davranışlar da kazandırılmaktadır.

Eğitim programlarımız, sektörün ihtiyaç ve beklentileriyle teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak güncellenmektedir.